Fukt i källaren?

Beprövad, effektiv och förmånlig metod med polyuretanskum för tätning
av vattengenomträngning i berg som förvandlar din biyta till bostadsyta.

Fuktskador i huset kan leda till svår ohälsa. Vistelse i fuktskadade utrymmen ökar risken för luftvägsbesvär och astmasymtom. Vi ser till att du kan utnyttja biytor som tidigare har varit otjänliga, till en rimlig kostnad. Vi utför tätning av berg- och betongkonstruktioner genom injektering.

Metoden ersätter kostsamma och mer tidskrävande alternativ såsom sprängning, schaktning och fuktspärrar. Tekniken har använts sedan 1975 inom bygg och bergssektorn av större byggföretag vid projekt såsom tunnlar, dammar och större byggnationer där väta har vållat problem. Nu kan vi erbjuda denna metod till privatpersoner som vill slippa fukt och vattengenomträngning.

Miljö och Teknik

Metoden har genomgått omfattande tester där den visat sig mycket beständig, ofarlig vid hantering och utan någon miljö- eller grundvattenpåverkan.

Tekniken bygger på att injektera ett hartsämne vilket vid reaktion med vatten bildar ett expanderande skum som effektivt tätar vattenbärande sprickor i berg. Resultatet blir att man till en rimlig kostnad kan utnyttja biytor som tidigare har varit otjänliga.

Vi utför tätning av berg- och betongkonstruktioner genom injektering av TACSS eller FLEX, polyuretanmedel som reagerar och expanderar vid kontakt med vatten eller fukt. Vid reaktionen bildas CO2-gas, som pressar oreagerat medel in i finare sprickor, s.k. aktiv inträngning. Passiv inträngning erhålls p.g.a. pumptrycket.

Schema

Läs mer...

Garanti
OK
Tryggt och pålitligt
Beprövad och kvalitetssäkrad metod sedan 1975
Kostnadseffektiv
OK
Kostnadseffektivt
Upp till 70% lägre kostnad jämfört med sprängning.
Bra miljöval
OK
Bra miljöval
Ofarlig vid hantering och utan någon miljöpåverkan.
ROT-avdrag
OK
ROT-avdrag
Utnyttja rotavdraget till att utöka din boyta!